Home

Vincent Zegel Waarden Bureau

Vincent Zegel Waarden Bureau By

Vincent Zegel

Iusus Aeternam

Suveran d'oeuvre

All rights reserved

Mijn documenten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen.

Alle documenten welke door derden worden doorverkocht, gedistribueerd en/of ingevuld zijn ongeldigVoorbeelden van deze documenten zijn hier te vinden zodat u de documenten die u via derden heeft geaccepteerd kunt identificeren en uw webinar betalingen bij deze derden kunt terug vorderen wegens het u aanbieden van gestolen en gefalsificeerde documenten.

Meld heling en falsificatie bij mijn bureau: bureau@vincentzegel.nl

Niet onderhandelbare Individuele Rechten UDIR    In Transito Universele waarden Rechten van de Mens UDHR


Sta op in uw erfrecht Surrexi Iure HereditarioWie, beter dan u zelf, kent uw kwestie ? Een aan u toegeschreven kwestie of probleem, wil niet zeggen dat u ook de eigenaar bent van een kwestie. U wilt nu naar de rechter omdat u overtuigd bent dat u de rechter achter u kunt krijgen. De rechter is echter presumptief volgens twaalf presumpties van het Romeinse gerecht. Vincent:  'In het piraten Roodkapje gerecht is de rechter een wolf in schaapskleren!" De jurisdictie van de commercieel politieke niet-erfrechtelijke buitenstaander derde partijen is maritiem. De Enige Erfgenaam is niet politiek en is de per stirpes erfrechtelijke beredderaar van de achternaam boedel maar heeft géén civiel contract met de achternaam boedel. Wend u daarom tot degene die u een kwestie toeschreef met onze erfrechtelijke CQV LLC documenten. Andere documenten en correspondentie e-mailt u ons niet eerder dan na vóóraf verkregen toestemming van ons bureau en vervolgens door privacy gevoelige informatie onleesbaar te maken. Verstrek nimmer uw privacygevoelige gegevens aan derden! Wij leveren maatwerk in private verklarende erfrechtelijke documenten die u uitsluitend individueel onder uw eigen autograaf in private mag gebruiken en waarvan het onttrekken van zijn werk aan het toezicht van Vincent Zegel Suveran d'oeuvre alsook: namaak, wederverkoop, distributie en hergebruik zeer nadrukkelijk is verboden.


Wij werken voor de waarden. Maak nooit civiel bezwaar. Verklaar uw niet-politieke erfrecht.


Documenten | Wij onderschrijven ú in uw rechten

Vrij en gelijk

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Aanspraak

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of status.Mens zijn

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Uw recht

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.